o Jaarlijks verlof: in de werktijdenregeling moet ook jaarlijks verlof zijn opgenomen. Dit is iets wat in elk contract is opgenomen, maar de regelgeving verandert altijd volgens de lokale wet- en regelgeving.

o Ziekteverzuim en ziekteverlof: dit is erg belangrijk wanneer u werkt op een plek waar u vaak lange afstanden moet afleggen. Als je op reis bent, kun je niet ziek opstijgen of een paar dagen verlof opnemen.

o Betaalde vakantie: er is een ander soort werkurenregeling, vakantie genaamd. Dit is iets dat in elk contract is opgenomen, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Vakantie is een optie die uw werkgever kan overwegen als u geen ziektedagen wilt opnemen.

o Werktijden en overuren: de meeste landen hebben een werktijdenregeling, en hetzelfde geldt voor hun overwerkregelingen. Overwerk kan worden gedefinieerd als meer uren werken dan de wettelijke arbeidsduur. Meestal is dit iets dat illegaal is en er zijn strikte regels en voorschriften aan verbonden, zoals het niet maken van overuren tijdens weekenden en feestdagen.

o Overwerk is niet per se slecht, maar het kan ook behoorlijk slecht zijn. Het kan goed zijn voor uw carrière als u meer uren moet werken. In sommige landen vinden mensen die lange dagen werken vaak een baan tegen zeer hoge salarissen. Dit kan echter veel stress op het gezin leggen.

.